Gruppe 3 og 4

Langrenn >> Treningsgrupper >>Gruppe 3 og 4

Gruppe 3 og 4 er slått sammen og er i skisesongen 2022/2023 for ungdom på fjorten, femten og seksten år (født i 2007, 2008 og 2009).

Treningsgruppe 3 og 4 starter med fellestreninger i slutten av mai for de som ikke driver med andre idretter sommerstid. Treningene skjer stort sett fra Øverby Skistadion på tirsdager og torsdager. Gjennom barmarksesongen gjennomføres i tillegg rolig langtur løp hver søndag. Om vinteren arrangeres klubbrenn hver onsdag.

Mange driver andre idretter gjennom sommeren og kommer på fellestreninger for langrenn rundt høstferien.

Gjennom høsten og vinteren deltar løperne i gruppe 3 og 4 på klubbsamarbeidstreninger, hvor løpere i aldersgruppen fra klubbene rundt Gjøvik møtes for å trene sammen. Det er stort sett en slik samarbeidstrening hver 14. dag, og klubbene bytter på å være arrangør.

De eldste løperne i denne gruppen deltar gjennom høsten og vinteren på GTL-Rekrutt-treninger. Dette er fellestreninger for de aktive i denne aldersgruppen fra eierklubbene til Gjøvik-Toten Langrenn. Det er stort sett en slik trening hver 14. dag, og klubbene bytter på å være arrangør. I tillegg får 16-åringene mulighet til å hospitere på enkelte treninger sammen med Gjøvik-Toten Langrenn. Dette for å bli kjent med løperne og trenerne i GTL, slik at overgangen til junior-alderen blir så skånsom som mulig.

Gruppe 3 og 4 har egen Spond-gruppe hvor info om hver eneste trening legges ut. 

Bruk https://group.spond.com/VQTQU for å bli medlem i Spond-gruppen.

Hva gjør vi på treningene på gruppe 3 og 4?

 

Fokus på treningene for denne gruppen er å starte med å skille mellom ulike treningsformer for utholdenhetstrening. Treningene er basert på lek med innslag av ulik intensitet og med fokus på grunnleggende skiteknikk.

Målet for treningen er å gi de aktive et godt grunnlag og treningsforståelse for å bli noe mer spesifikk i treningen de neste årene. Sesongens største høydepunkt for disse løperne er å delta i Ungdommens Holmenkollrenn (løpere født i 2009) eller Hovedlandsrennet (løpere født i 2007 og 2008).

 

Kontaktpersoner

Trener
Jon Arne Schjetne
952 81 618

Oppmann
Marianne Østerhus
900 56 568

Trener
Jon Arne Schjetne