Informasjon

Langrenn >> Generelt >>Informasjon

Økonomiske retningslinjer for skisesongen 2021/2022 (langrenn)

 

Medlemskap:

Medlemskap i klubben skal alle som deltar på trening eller i renn for Gjøvik Skiklubb ha. Det er hovedstyret som krever inn kontingenten, vanligvis i november/desember. Se http://www.gjovikskiklubb.no/bli-medlem for mer informasjon om kontingenten og hvordan du kan bli medlem.

Renn- og treningsavgift:

Alle som deltar på en av våre treningsgrupper, skal betale renn- og treningsavgift. Denne er gradert etter alder (se tabell nedenfor). Renn- og treningsavgiften kreves inn etter hvert som gruppene kommer i gang med fellestreninger på sommer og høst.

Det er kun løpere som betaler renn- og treningsavgift som oppnår retten til refusjon for renn, samlinger og overnatting/reise i henhold til retningslinjene gitt her.

 

Gruppe Alder Treningsavgift Kommentar
Skilek 6 - 8 år (født 2014, 2015 og 2016) 500/1100 8-åringene betaler 1100 grunnet at
de er startberettiget i renn hvor da
klubben betaler startkontigent.
Gruppe 1 9 - 10 år (født 2012 og 2013) 1100  
Gruppe 2 11 - 12 år (født 2010 og 2011) 1400  
Gruppe 3 13 - 14 år (født 2008 og 2009) 1600  
Gruppe 4 15 - 16 år (født 2006 og 2007) 1800  
GTL 17 år og oppover (født 2005 og tidligere) 2600  
Juniorer 17 år og oppover (født 2005 og tidligere) 2600  
Seniorer   2600  

 

For juniorer tilknyttet Gjøvik Toten Langrenn (GTL) betaler Gjøvik Skiklubb en klubbavgift på kr. 10 000,- + en klubbandel på kr. 10 000,- pr løper. Løperne betaler en løperandel på kr. 8 000,- som betales rett til GTL. Tilsvarende for seniorer tilknyttet GTL betaler Gjøvik Skiklubb en klubbandel på kr. 10 000,- pr.løper, mens løperandelen her er kr. 20 000,-. Gjøvik Skiklubb yter tilsvarende støtte til juniorer/seniorer som i stedet for GTL har valgt NTG eller andre team og fortsatt representerer Gjøvik Skiklubb. Dette betinger godkjent søknad innen 30.04 gjeldende sesong. Løpere som mottar støtte som angitt over (direkte eller via GTL) signerer kontrakt med Gjøvik Skiklubb som beskriver hvilke rettigheter og plikter klubben og løperen har.

Renn:

Startkontingent for alle terminfestede renn betales av klubben. Dette gjelder ikke turrenn. Hvis en er påmeldt renn og ikke stiller til start, vil klubben kreve startkontingenten tilbakebetalt fra løperen. Ved etteranmelding vil klubben kreve etteranmeldingsavgiften tilbakebetalt fra løperen.

Lisens:

Det er løperens ansvar å fra den dagen en har fylt 13 år, å ha løst lisens til Norges Skiforbund. Dette gjøres via www.minidrett.no. Uten lisens er man ikke startberettiget. Lisensen er også forsikring i trenings-og konkurransesituasjoner.

Samlinger:

Klubben arrangerer snø-/miljøsamling på egnet sted i november/desember. Alle kostnader knyttet til denne dekkes av den enkelte løper. Nærsamlinger dekkes av klubben.

15-16 år: Klubben dekker 50% av deltakeravgiften på inntil 2 krets-/interkretssamlinger for denne aldersgruppen pr. sesong. De 2 første samlingene det deltas på vil bli valgt som grunnlag.

Junior: Klubben dekker 50% av deltakeravgiften på inntil 2 krets-/åpen juniorlandslagssamlinger pr. sesong. De 2 første samlingene det deltas på vil bli valgt som grunnlag.

Sommerskiskole: Klubben yter en støtte på kr. 750.- til løpere som har deltatt på sommerskiskole. Støtten fåes ved å sende mail til sportslig leder med løperens navn,vsommerskiskole, periode og kontonummer.

Støtte i forbindelse med renn:

13-14 år: Ungdommens Holmenkollrenn

Klubben dekker 50% av overnattingskostnadene til løperen i klubbens opplegg.

15-16 år: Hovedlandsrennet

Klubben dekker 50% av overnattingskostnadene til løperen i kretsens opplegg. Er flyreise eneste fornuftige reisemåte, dekkes også 50% av denne kostnaden. På Hovedlandsrennet kan klubben ved behov utnevne en ansvarlig leder. Denne får da full dekning av reise og opphold. Det finnes egen instruks for ansvarlig leder.

Junior:

Norgescup – innledende renn og NM junior.

Klubben dekker 50% av overnattingskostnadene til løperen i kretsens opplegg. Er flyreise eneste fornuftige reisemåte, dekkes også 50% av denne kostnaden. Klubben dekker ikke overnatting der normal reisetid med bil er innenfor 1 1/2 time fra bostedsadressen.

Norgescup – finaler.

Klubben dekker 100% av overnattingskostnadene til løperen i kretsens opplegg. Er flyreise eneste fornuftige reisemåte, dekkes også denne 100%.

På Norgescup –junior, innledende og finaler samt NM-junior, kan klubben ved behov utnevne en ansvarlig leder. Denne får da full dekning av reise og opphold. Det finnes egen instruks for ansvarlig leder.

Senior:

Norgescup:

Klubben dekker 50% av overnattingskostnadene til løperen. Er flyreise eneste fornuftige reisemåte, dekkes også 50% av denne kostnaden. Klubben dekker ikke overnatting der normal reisetid med bil er innenfor 1 1/2 time fra bostedsadressen.

Scandinavisk cup:

Reise og opphold dekkes ikke av klubben, med unntak av resultatbasert søknad til langrennsutvalget etter endt sesong, senest innen 30.04.

NM og NM stafett:

Klubben dekker 100% av løperens overnattingskostnader. Er fly eneste fornuftige reisemåte, dekkes også denne 100%

WC, nasjonal kvote:

Klubben dekker 100% av løperens overnattingskostnader. Er fly eneste fornuftige reisemåte, dekkes også denne 100%/p> <pPå Norgescup og NM for seniorer, kan klubben ved behov utnevne en ansvarlig leder. Denne får da full dekning av reise og opphold. Det finnes egen instruks for ansvarlig leder.

Turløpere:

Turløpere som deltar på trening i turenngruppa og damegruppa betaler ikke treningsavgift. Klubben dekker ikke startkontingent i turrenn.

Refusjon utlegg:

Utlegg for samlinger og renn refunderes kun ved benyttelse av klubbens skjema for refusjon utlegg. Kun utlegg godkjent av langrennsutvalget innen 30.04 gjeldende sesong vil bli utbetalt. Dersom løpere benytter private løsninger i stedet for kretsens opplegg dekkes reelle utlegg gitt at disse ikke overstiger utgiftene tilsvarende kretsens opplegg. Det er kun utgifter knyttet til overnatting som dekkes.