Langrennsutvalget

Utvalgsleder

Dag Øystein Owren
E-post: da-owren@online.no
Tlf: 90836072

Sportslig ansvarlig

Dag Ivar Hovde
E-post: dag@nqsport.no
Tlf: 982 27 424

Arrangementsansvarlig

Ingerid G. Lunde
E-post: iaslunde@online.no
Tlf: 951 65 922

Anleggsansvarlig

Frode Nordahl
E-post: fnorda@online.no
Tlf: 454 19 331

Økonomiansvarlig

Morten Stikbakke
E-post: mortenstikbakke@hotmail.com
Tlf: 906 72 544

Dugnadsansvarlig

Trine Bråthen
E-post: trine_b87@hotmail.com
Tlf: 472 44 339

Utvalgsmedlem

Knut Einar Jakobsen
E-post: knujak@hotmail.no
Tlf: 905 42 766