Langrennsutvalget

Utvalgsleder

Ingerid G. Lunde
E-post: [iaslunde@online.no]
Tlf: [95 16 59 22]

Sportslig ansvarlig

Dag Ivar Hovde
E-post: dag@nqsport.no
Tlf: 982 27 424

Arrangementsansvarlig

Ingerid G. Lunde
E-post: iaslunde@online.no
Tlf: 951 65 922

Anleggsansvarlig/Nestleder

Frode Nordahl
E-post: fnorda@online.no
Tlf: 454 19 331

Økonomiansvarlig

Lars Gudim
E-post: [lars.gudim@gmail.com]
Tlf: 48 06 90 26

Dugnadsansvarlig

Utvalgsmedlem/Arrangement

Atle Øverstad
E-post: [atleover@online.no]
Tlf: [91 18 29 78]