Utstyr

Langrenn >> Generelt >>Utstyr

For barn som begynner med langrenn er det tilstrekkelig å ha et par ski/staver/sko fra fem-seksårsalderen og et godt stykke oppover. Utstyret kan gjerne kjøpes brukt, da barn generelt sliter relativt lite på langrennsutstyr (snø er skånsomt), og kan med fordel videreselges når barnet har vokst ut av det.

I ti-elleveårsalderen klarer man seg fremdeles fint med et skipar som man bruker til både skøyting og klassisk (men gjerne to par staver da riktig høyde på stavene er viktig for skigleden), men om man er ekstra ivrig kan det være aktuelt å ha et par til skøyting og et par til klassisk fra denne alderen.

Klubbtøy kan man kjøpe gjennom klubben en gang i løpet av høsten, og det er også mulig å få tak i brukt tøy gjennom en kjøp- og salggruppe i Spond (bruk  https://group.spond.com/VQTQU for å bli lagt til i Spond).

Smøring og vedlikehold av ski er viktig for skiglede - også her kommer man langt med enkle og rimelige produkter (eksempelvis sprayglider som har kommet for fullt de siste årene). 

Som i mange andre idretter øker også utstyrsfokuset når barna glir over i ungdoms- og juniorklassene - men det er ikke hvor mange par ski man har som avgjør hvor god man blir. Det viktigste er treningsjobben som gjøres.