Treningsavgifter

Alpint >>Generelt >>Treningsavgifter

MEDLEMSKAP:


Alle som deltar på trening eller i renn for Gjøvik Skiklubb må være medlem av Gjøvik Skiklubb. Det er hovedstyret som krever inn kontingenten, vanligvis i november/desember. Klikk her for mer informasjon om kontingenten og hvordan du kan bli medlem.

 

Treningsavgifter alpint for sesongen 2023/24 

 Søskenmoderasjon: 500,- i rabatt pr barn fra barn nr.2. Barn født 2017 eller senere teller ikke med på søskenmoderasjon.

Støtteordning:

Gjøvik Skiklubb har fått midler fra Gjøvik Idrettsråd som er øremerket støtte til treningsavgift dersom man er i en økonomisk situasjon som gjør at det er vanskelig å dekke denne selv. Se her for informasjon om dette tilbudet.

Heiskort:

Nytt fra sesong 2023/24 er at alle selv kjøper heiskort i luka på heishuset, dette er ikke lenger bakt inn i treningsavgift. Si ifra til personell at du er med som aktiv på treningsgruppe, og de vil finne ditt navn i en listen som er generert ut fra medlemmer i Spond. Klubbrabatt: 20% på oppgitte priser. Systemet på dette vil vi forsøke oppdatere kontinuerlig slik at det er tilgjengelig for personellet i Hovdebakken.  

Alle foreldre med barn som er med på de aktive gruppene, får gratis årskort i Hovdebakken. Det er viktig for klubben og anlegget å ha voksenpersoner til stede!  

 

Treningsavgift for sesong kreves inn via Spond og sendes ut desember 2023. 

Innmelding friski, innmelding alpint