Informasjon

Alpint >>Generelt >>Informasjon

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKISESONGEN 2022/2023 (ALPINT)
 

Det er et ønske at vi stiller med mange løpere på renn, da dette er med på å bygge lagånden og samholdet i klubben. Det er kun løpere som betaler treningsavgift som oppnår retten til refusjon for renn og samlinger i henhold til retningslinjene gitt her. Det er også en forutsetning at en stiller opp på dugnader for klubben. Informasjon om medlemsskap og treningsavgifter ligger på siden treningsavgifter .

Klubben støtter deltakelse på disse arrangementene, med følgende satser:

                    *Stønadene gjelder pr barn som deltar. 

Startkontgent:

Startkontingent for alle terminfestede renn refunderes av klubben.  Hvis en er påmeldt renn, og ikke stiller til start, vil påmedlingsavgift ikke være gyldig for refusjon.

Som dokumentasjon trenger vi kopi av kvitteringer fra «Min Idrett», en liste over hvilke dugnader din familie har stilt på, samt kontonummer, som beløpet skal refunderes til. Logg inn på minidrett.no, trykk på «betaling» og trykk så på arkfanen «Betalingshistorikk». Last ned de ulike kvitteringene. Summer opp for de ulike rennene for 23/24, og send det samlet til mari.jeppestol@gmail.com.  Stønader til de spesifikke rennene og krav om refusjon av startkontigenter, må sendes til klubben innen utgangen av mai, så får vi satt en strek for sesongen.

  
Refusjonsordningen revideres hvert år og justeres iht klubbens økonomi.