Starte med skiskyting

Skiskyting >> Generelt >>Starte med skiskyting

For å starte med skiskyting må man gjennomføre en skiskytterskole, der man lærer seg sikkerhet rundt håndtering av våpen og skytebanen. 

Se https://skiskyting.no/utdanning-og-aktivitet/trening-og-utvikling/skiskytterskolen-4/ for mer informasjon rundt skiskytterskole. Denne gir grunnleggende opplæring for utøvere og foreldre.

Se også https://skiskyting.no/utdanning-og-aktivitet/begynne-med-skiskyting/ for informasjon fra Norges Skiskytterforbund.