U9

U9

U9 er en treningsgruppe for barn født 2014  med treninger i Hovdebakken.

Vår treningsgruppe består av jenter og gutter, noen har stått mye på ski, andre er mer ferske. Her er det åpent for alle, så lenge barnet mestrer bakke og heis på egenhånd. Vi kjører porter, frikjøring, øvelser mm.

 

Løpende kommunikasjon foregår på Spond, trykk her for tilgang.

Treningsdager:

Onsdager 18.00-19.30.
Oppstart onsdag 18.januar 2023.

Treningene planlegges fortløpende etter rådende forhold og muligheter, overordnet mål er å ha god variasjon i det vi gjør. 


Barna trives og lærer ved høyt aktivitetsnivå på treningene - skitrening skal være gøy! Samtidig kommer vi selvsagt ikke utenom noe drilling.

Vi varierer gjerne øktene mellom både løype, øvelser og frikjøring.

Vi ønsker gjerne at foreldre er med på treningene. Dette skaper en trygg og sosial ramme i bakken. Med engasjerte foreldre, klarer gruppa å få til mer enn bare det å trene.

Vi har en ambisjon om at mange vil forsøke seg i renn i løpet av sesongen. Kikkanrennet i Hovdebakken 18.februar er en god start.

 Her er det lav terskel for å bli med å prøve!

Hjelm er påbudt, ryggplate er anbefalt.

Trener:

Hans Marius Tessem
M: 957 82 565

Hjelpetrener:
Ida Ailin Hop