U10

U10 er en treningsgruppe for barn født 2013  med treninger i Hovdebakken.

Vår treningsgruppe består av jenter og gutter, noen har stått mye på ski, andre er mer ferske. Her er det åpent for alle, så lenge barnet mestrer bakke og heis på egenhånd. Vi kjører porter, frikjøring, øvelser mm.
U10 gruppa trener sammen med U12 gruppa, så her er det en god gjeng.

Løpende kommunikasjon foregår på Spond, trykk her for tilgang.

Treningsdager:
Tirsdag + Torsdag 18.00-19.30.
Oppstart Tirsdag 3.januar 2023.

Treningene planlegges fortløpende etter rådende forhold og muligheter, overordnet mål er å ha god variasjon i det vi gjør. 


Barna trives og lærer ved høyt aktivitetsnivå på treningene - skitrening skal være gøy! Samtidig kommer vi selvsagt ikke utenom noe drilling.

Vi varierer gjerne øktene mellom både løype, øvelser og frikjøring. Vi kommer blandt annet til å bruke tidtakning og enkel videoanalyse for å motivere og lære.

U10 gruppa har blitt en  sammenspleiset gjeng av både barn og voksne. Vi er heldige som har mange foreldre som er med i bakken under treningene. Dette skaper en trygg og sosial ramme i bakken, og gir oss mulighet til å dele opp gruppa. Med engasjerte foreldre, klarer gruppa å få til kveldsmat i varmestua og andre hyggelige aktiviteter gjennom sesongen.

Tilbud om treninger sammen med U12 gruppa på Hafjell de fleste søndagene gjennom vinteren, og en ambisjon om at mange vil forsøke seg i renn i løpet av sesongen. Kikkanrennet i Hovdebakken 18.februar er en god start.

 

Barmarkstrening er i hovedsak på høsten, etter at sommeraktivitetene er avsluttet.

 Her er det lav terskel for å bli med å prøve!

Hjelm er påbudt, ryggplate er anbefalt.

Kontaktpersoner:

Trener
Lars Elton Myhre
M: 48265801

Hjelpetrenere
Eline Andersen