Utstyr

Skiskyting >> Generelt >>Utstyr

Skiskytinggruppa eier mye utstyr som kan lånes/leies av utøvere som ønsker å starte med skiskyting:

- Tolv skiskyttervåpen (tre av disse har klubben fått gjennom Bjørndalen-fondet)

- To laservåpen (dessverre i ustand)

- Fire matter

- Tre bukker (anlegg som de yngste bruker for å hvile våpenet på under skyting)

- Et våpenskap

- En kikkert